×

Home

Home

New products

New products

List of products by brand GEZE

GEZE – S inteligentnou technikou k inovačným riešeniam

GEZE je jednou z popredných firiem, ktoré v celosvetovom meradle vyvíjajú a produkujú nové systémy pre stavebníctvo v oblasti bezpečnostnej, dvernej a okennej techniky. Paní Brigitte Vöster-Alber predstavuje už piatu generáciu, ktorá úspešne vedie podnik, založený roku 1863.

Rozsiahly výrobný program a širokú paletu produktov GEZE ponúka všetkým, ktorí sa zúčastňujú na realizácii stavebných objektov. Dverné zatvárače GEZE patria už po celé roky k celosvetovo nejznámejším na trhu. Zretelné prednosti týchto výrobkov a jednoduchá montáž prispievajú k ich rozsiahlemu využitiu. Automatické dverné systémy presviedčajú svojou kvalitou, komfortom využitia a dizajnom. Vďaka individuálnym riešeniam zvláštnych konštrukcií automatických pohonov je možné realizovať špeciálne požiadavky zákazníkov GEZE. Osvedčené systémy dodáva GEZE v oblasti RWA (odvod dymu, tepla a splodín horenia) a vetracej techniky. Produkty GEZE z oblasti bezpečnostnej techniky už dnes určujú mieru pre zajtrajšok a ďalšiu budúcnosť.

Vo vlastnom technologickom centre vyvíja GEZE neustále nové a inovačné riešenia a dáva tým rozhodujúci impulz pre budúci štandard a trendy vo stavebníctve . V centre záujmov však naďalej zostáva zákazník a snaha o presné riešenie jeho požiadaviek.

Narástajúci počet dcérskych spoločností a krajín, v ktorých GEZE rozvíja svoje aktivity, je preukazom medzinárodného úspechu našej firmy